Vốn điều lệ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ngày hỏi:07/01/2019

Tôi được biết, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Tìm hiểu quy định về Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Vốn điều lệ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là bao nhiêu?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vốn điều lệ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, cụ thể như sau:

   - Vốn điều lệ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại thời điểm ban hành Điều lệ là 13.718.000.000.000 đồng (Mười ba ngàn bảy trăm mười tám tỷ đồng). Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

   - Việc điều chỉnh vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, theo quy định trên thi tại thời điểm 05/02/2018 vốn điều lệ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là 13.718.000.000.000 đồng (Mười ba ngàn bảy trăm mười tám tỷ đồng. Số vốn điều lệ trên có thể được bổ sung nhưng phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn