Vốn góp trong công ty cổ phần

Ngày hỏi:16/03/2011
Hình thức sở hữu vốn của công ty tôi là Cổ phần và vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh là 10 tỷ, nhưng tính đến thời điểm ngày 31/12/2010 mới chỉ góp được 1,5 tỷ.Trong điều lệ công ty, tôi cũng không thấy ghi rõ thời hạn góp đủ vốn của các cổ đông là khi nào. Vậy cho tôi hỏi, có luật nào ghi rõ thời hạn góp vốn của công ty cổ phần là khi nào không? Và nếu góp vốn như vậy thì chi phí lãi vay của ngân hàng có được hạch toán là chi phí hợp lý không? Cảm ơn luật sư!

  Nội dung này được Dân luật tư vấn như sau:

  • Chào Bạn,

   Theo Quy định tại Điều 6 Nghị định 102/2010/NĐ-CP thì:

   Điều 6. Vốn điều lệ của công ty và số cổ phần được quyền phát hành của công ty cổ phần

   1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là tổng giá trị các phần vốn góp do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn cụ thể và đã được ghi vào Điều lệ công ty.

   2. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổng giá trị số vốn do chủ sở hữu đã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn cụ thể và đã được ghi vào Điều lệ công ty.

   3. Thời hạn mà thành viên, chủ sở hữu công ty phải góp đủ số vốn đã cam kết vào vốn điều lệ quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này không quá 36 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, thay đổi thành viên.

   Nếu không góp đủ vốn điều lệ thì chi phí lãi vay vốn của Công ty không được xem là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

   Thân ái


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn