Vốn góp vào hợp tác xã là bao nhiêu?

Ngày hỏi:16/02/2019

Thưa luật sư. Tôi đang có nguyện vọng muốn trở thành thành viên hợp tác xã nông nghiệp. Để gia nhập hợp tác xã, tôi phải góp vốn là bao nhiêu? Tôi có được cấp giấy tờ gì để xác nhận việc đã góp vốn hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • CCPL: Điều 17 Luật Hợp tác xã 2012

   Thứ nhất, đối với vốn góp: Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

   Thời hạn, hình thức và mức góp vốn điều lệ theo quy định của điều lệ, nhưng thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 06 tháng, kể từ ngày hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp.

   Thứ hai, bằng chứng xác nhận:

   Khi góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cấp giấy chứng nhận vốn góp. Giấy chứng nhận vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   - Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho hộ gia đình.

   - Tổng số vốn góp; thời điểm góp vốn;

   - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn