Vốn, tài sản và các quỹ của VIETTEL được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/07/2017

Vốn, tài sản và các quỹ của VIETTEL được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Kim Ngân. Gần đây, tôi có theo dõi thông tin về những tập đoàn có vốn sở hữu nhà nước, đặc biệt là tập đoàn Viettel. Tuy nhiên, có một số vấn đề tôi còn chưa nắm rõ, cụ thể là vốn, tài sản và các quỹ khác của Viettel được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (kimngan***@hotmail.com)  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vốn, tài sản và các quỹ của VIETTEL được quy định tại Điều 65 Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau:

   1. Vốn của VIETTEL gồm vốn do Nhà nước đầu tư tại VIETTEL, vốn do VIETTEL tự huy động và các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

   2. Vốn nhà nước đầu tư tại VIETTEL gồm: Vốn cấp trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho VIETTEL; vốn bổ sung từ lợi nhuận sau thuế; vốn nhà nước được tiếp nhận từ nơi khác chuyển đến theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; tài sản vô chủ, tài sản dôi thừa khi kiểm kê được hạch toán tăng vốn nhà nước tại VIETTEL; giá trị quyền sử dụng đất và các khoản khác được tính vào vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

   3. VIETTEL là đơn vị trực tiếp nhận vốn ngân sách nhà nước đầu tư vào các dự án do VIETTEL làm chủ đầu tư. VIETTEL được quyền đầu tư, điều chỉnh vốn đầu tư vào đơn vị hạch toán phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết căn cứ vào nhu cầu và hiệu quả kinh doanh theo quy định của pháp luật.

   4. Các quỹ của VIETTEL gồm: Quỹ đầu tư phát triển; quỹ khen thưởng phúc lợi; quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp; quỹ phát triển khoa học và công nghệ; quỹ chuyên dùng nghiên cứu, sản xuất thiết bị phục vụ quốc phòng và các quỹ khác theo quy định của pháp luật.

   Ngoài ra, Ban biên tập thông tin thêm đến bạn một số nội dung sau:

   Tại thời điểm 31/12/2014, vốn chủ sở hữu của Viettel là 101.813 tỷ đồng, tổng tài sản là 140.876 tỷ đồng.

   Năm 2015, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt việc điều chỉnh vốn điều lệ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) giai đoạn 2015 - 2020, từ 100.000 tỷ đồng lên 300.000 tỷ đồng (tương đương gần 14 tỷ USD). Như vậy, vốn điều lệ hiện nay của tập đoàn đã tăng thêm 200.000 tỷ đồng so với vốn điều lệ năm 2014.

   Viettel còn có các quỹ khác theo quy định nêu trên để thực hiện các mục đích khác nhau như đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi, phát triển khoa học công nghệ,…

   Trên đây là nội dung tư vấn về vốn, tài sản và các quỹ của VIETTEL. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn