Vốn trong công ty TNHH

Vốn điều lệ trong công ty TNHH được chia theo phần trăm sở hữu của thành viên, pháp luật có giới hạn phần trăm sở hữu này hay không?

  Nội dung này được Cục trợ giúp pháp lý tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 13 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định: “Tất cả các tổ chức là pháp nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không phân biệt nơi đăng ký trụ sở chính và mọi cá nhân không phân biệt quốc tịch và nơi cư trú, nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp đều có quyền góp vốn, mua cổ phần với mức không hạn chế tại doanh nghiệp theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp...” Tuy nhiên, Luật cũng quy định việc giới hạn tỷ lệ phần trăm vốn góp.

   Việc giới hạn phần trăm sở hữu hiện nay chỉ được áp dụng nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể như sau:

   - Theo Danh mục hạn chế đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài cam kết WTO thì có 14 lĩnh vực. Căn cứ vào Cam kết này để xác định tỷ lệ được phép nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài (Thực ra, danh mục hạn chế đầu tư nước ngoài đã được khống chế ngay tại Điều 23 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006. Những lĩnh vực này gọi là lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

   - Ngoài ra, tỷ lệ này còn căn cứ theo luật chuyên ngành. Ví dụ như trong ngành viễn thông, tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông quy định: “Một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần trong một doanh nghiệp viễn thông thì không được sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp viễn thông khác cùng kinh doanh trong một thị trường dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục dịch vụ viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định”…


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn