Vướng mắc tỷ giá ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu bằng ngoại tệ

Ngày hỏi:22/06/2015
Công Ty em là doanh nghiệp FDI , sản xuất gia công cho NN nên phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ ( USD ) . khi xác định doanh thu tính thuế và hạch toán kế toán thì cần phải quy đổi ra VND . Có sự không trùng khớp giữa các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành, cụ thể là phần quy định về tỷ giá quy đổi ra VND khi ghi nhận doanh thu bằng ngoại tệ giữa Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính và Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/02/2015 quy định chi tiết về luật sửa đổi bổ sung một số điệu của luật quản lý thuế. - Tiểu mục 3, khoản 4, điều 2 TT26 nói rằng tỷ giá dùng để quy đổi doanh thu ngoại tệ ra VND dẫn chiếu theo TT 200/2014/TT-BTC ban hành là tỷ giá mua vào của NHTM nơi doanh nghiệp thực hiện giao dịch tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế ghi nhận doanh thu - Mục 6, điều 5, Nghị định 12/2015/NĐ-CP nói rằng, đối với hoạt động xuất nhập khẩu thì tỷ giá tính thuế được áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của chính phủ về lĩnh vực hải quan. Theo đó, tỷ giá tính thuế là tỷ giá mua vao chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng Vietcombank tại thời điểm cuối ngày thứ 5 tuần trước, tỷ giá này áp dụng cho các tờ khai đăng ký trong tuần. Như vậy thì, đối với doanh thu hàng xuất khẩu ra nước ngoài bằng ngoại tệ, cty em có thể sử dụng quy định của văn bản pháp luật nào để làm căn cứ xác định doanh thu tính thuế TNDN và hạch toán kế toán ? .

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 4, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, quy định:

   “Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

   - Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản…”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Trường hợp Công ty bạn phát sinh doanh thu hoạt động xuất khẩu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn