V/v thanh toán đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng.

Ngày hỏi:25/09/2014
Theo khoản c. 1 điều 6 thông tư 78/2014 ngày 18/06/2014 của bộ tài chính. Trích yếu " Đối với các hóa đơn mua hàng hóa , dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại điểm này " Đề nghị Cục thuế hướng dẫn lại câu hỏi số số 503 để doanh nghiệp thực hiện.( Thông tư 78 có hiệu lực từ ngày 01/08/2014) Xin chân thành cảm ơn !

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN, quy định.

   “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

   1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

   b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

   ….

   Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.

   Căn cứ quy định trên, Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lênghi trên hóa đơn, bạn đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước ngày Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 16/8/2014 có hiệu lực thi hành (ngày 02/8/2014) thì được trừ khi tính thuế TNDN.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn