V/v thanh toán tiền hàng trên 20 triệu

Ngày hỏi:19/09/2014
Kính gửi : Cục thuế Bình Phước ngày 15 tháng 07 năm 2014 công ty chúng tôi có mua hàng hóa của người bán không có hóa đơn . Người bán cung cấp hóa đơn bán lẽ do chi cục thuế cấp trị giá 36 triệu đồng. Do người bán không có tài khoản công ty chúng tôi đã chi tiền mặt cho khách hàng và đưa vào chi phí . Theo thông tư 78 công ty chúng tôi có phải hạch toán lại chi phí này không và chi phí trên có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Trân trọng cảm ơn !

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN, quy định.

   “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

   1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

   b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn mua hàng hoá trị giá 36 triệu đồng khi thanh toán không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (chi tiền mặt). Chi phí này bạn không được trừ khi tính thuế TNDN.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn