Xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày hỏi:09/09/2009
Công ty có vốn điều lệ đăng ký trong giấy phép kinh doanh là 4.710 triệu đồng, Công ty đầu tư mở rộng và các cổ đông góp vốn thêm 7.000 triệu đồng đến thời điểm 31/12/2009. Công ty có số lao động bình quân trong năm không quá 300 người. Công ty có được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ thì Doanh nghiệp nhỏ và vừa là Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện sau:

   Khu vực Công nghiệp và xây dựng:

   - Doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng và số lao động từ trên 200 người đến 300 người.

   - Doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống và số lao động từ trên 10 người đến 200 người. Khu vực Thương mại và dịch vụ:

   - Doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng và số lao động từ trên 50 người đến 100 người.

   - Doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 10 tỷ đồng trở xuống và số lao động từ trên 10 người đến 50 người).

   Căn cứ các quy định trên thì Doanh nghiệp là Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   Nguồn: www.gdt.gov.vn


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn