Xếp lương trong doanh nghiệp

Ngày hỏi:03/07/2013

Tôi có người em được UBND tỉnh bổ nhiệm làm Kiểm soát viên từ tháng 6/2011 nhưng lại không quy định mức lương, Hệ số lương. Tại thời điểm đó thì Cty vẫn trả lương theo bảng lương chuyên môn nghiệp vụ (hệ số 2,65 và phụ cấp tương đương trưởng phòng). Lúc đó tôi có tìm hiểu thêm các văn bản khác những đều nói là "chờ Chính phủ có quy định mới". Nay, Chính phủ đã có Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, thì được áp dụng như thế nào? Hỏi Ban giám đốc thì Ban giám đốc bảo chờ UBND tỉnh có quyết định. Hỏi UBND tỉnh thì UBND tỉnh không có hồi âm. Vậy theo như Nghị định 51 thì lương, Hệ số lương của kiểm soát viên Cty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước được trả như thế nào? Do ai quy định? Một nhiệm kỳ của Kiểm soát viên chỉ có 3 năm mà đến nay gần hết một nhiệm kỳ rồi thì có được bổ nhiệm lại hay không? Nếu tính theo Nghị định 51 thì khoảng thời gian từ khi được bổ nhiệm đến nay tiền lương được tính như thế nào thì đúng?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Nghị định 51/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Cty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Nghị định này quy định xếp lương đối với viên chức quản lý chuyên trách, các nguyên tắc xác định trả tiền lương, tiền thù lao, tiền thưởng… (theo phụ lục số I) phụ lục này quy định 4 chức danh được xếp lương theo bảng lương trong đó chức danh thứ 3 trong bảng có “Kiểm soát viên chuyên trách” được xếp lương theo công ty hạng I,II,III. Nghị định này có hiệu lực từ 1/7/2013 và được áp dụng từ ngày 1/5/2013. Tuy nhiên, để thực hiện nghị định thì phải có thông tư của liên bộ hướng dẫn mới di vào thực hiện. Hơn nữa đối chiếu với trường hợp của em bạn thì anh ấy được bổ nhiệm làm “Kiểm soát viên” chứ không phải “Kiểm soát viên chuyên trách” (viên chức quản lý chuyên trách), nên khi vận dụng nghị định này còn phải áp dụng Luật Viên chức và các quy định của Chính phủ (Nghị định 205/2004 ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Cty Nhà nước). Bạn tìm đọc nghị định này để hiểu rõ hơn về cách xếp lương, hệ thống thang lương, bảng lương trong các Cty Nhà nước. Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kiểm soát viên theo Luật Viên chức thì khi hết nhiệm kỳ vẫn phải thực hiện việc bổ nhiệm lại. Trên đây là những quy định chung và các văn bản liên quan đến vấn đề xếp lương trong doanh nghiệp, bạn nghiên cứu vận dụng.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn