Xin được hỏi về Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Ngày hỏi:26/09/2013

 Hiện nay Luật Hợp tác xã năm 2012 đã có hiệu lực từ 01/7/2013, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có Nghị định hướng dẫn. Vì vậy, rất nhiều HTX thành lập mới kể từ ngày 01/7/2013 đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX theo điều 23, 24 của Luật HTX năm 2012. Bên cạnh đó, Nghị định 87/2005/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực. Vậy Luật sư có thể cho biết: có thể áp dụng Nghị định số 87/2005/NĐ-CP để cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX được không? Trong thời gian qua, em có ghi nhận 1 trường hợp 01 HTX ở quận 9 được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH-ĐT TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

  Nội dung này được Luật sư Sơn tư vấn như sau:

  • Điều 81 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

   1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

   2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;

   3. Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Vậy, Nghị định 87/2005/NĐ-CP vẫn có hiệu lực. Do đó, vẫn có thể áp dụng Nghị định số 87/2005/NĐ-CP để cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho HTX nếu như việc đó ko trái với Luật HTX năm 2012.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn