Xử lý các khoản lỗ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Ngày hỏi:20/06/2017

Xử lý các khoản lỗ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Phạm Trọng Nhân, hiện tại đang làm việc cho một hợp tác xã ở phía Nam. Trong hai năm trở lại đây, hợp tác xã liên tục làm ăn thua lỗ mà theo như tôi biết hợp tác xã đang hoạt động kinh doanh không có hiệu quả. Cho tôi hỏi, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải xử lý các khoản lỗ như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu quy định trên tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Phạm Trọng Nhân (nhan*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xử lý các khoản lỗ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định tại Điều 22 Thông tư 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể là:

   Các khoản lỗ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xử lý theo quy định tại Điều 50 Luật Hợp tác xã 2012.

   Căn cứ quy định trên thì các khoản lỗ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xử lý cụ thể như sau:

   - Kết thúc năm tài chính, nếu phát sinh lỗ thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải xử lý giảm lỗ theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã xử lý giảm lỗ nhưng vẫn không đủ thì sử dụng quỹ dự phòng tài chính để bù đắp; nếu vẫn chưa đủ thì khoản lỗ còn lại được chuyển sang năm sau; khoản lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển các khoản lỗ thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

   - Các khoản nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm các khoản phải trả cho các tổ chức tín dụng, phải trả người bán, phải nộp Nhà nước, phải trả thành viên, hợp tác xã thành viên, người lao động và các khoản phải trả, phải nộp khác được xử lý theo quy định của pháp luật và điều lệ. Thanh toán các khoản nợ phải trả theo đúng thời hạn đã cam kết. Thường xuyên xem xét, đánh giá, phân tích khả năng thanh toán nợ, phát hiện sớm tình hình khó khăn trong thanh toán nợ để có giải pháp khắc phục kịp thời không để phát sinh các khoản nợ quá hạn.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về xử lý các khoản lỗ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo quy định tại Thông tư 83/2015/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn