Xử lý tài sản bảo đảm vay nợ cho công ty khi giải thể như thế nào?

Ngày hỏi:19/06/2017

Xử lý tài sản bảo đảm vay nợ cho công ty khi giải thể như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Thanh Long, hiện đang sinh sống và kinh doanh tại TP. HCM, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Hồi năm 2016, tôi có góp cổ phần thành lập một công ty về nhập khẩu máy móc công nghiệp. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp gặp khó khăn, tôi đã chấp nhận dùng quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn ngân hàng của công ty. Hiện nay, công ty hoạt động không hiệu quả dẫn đến giải thể và không thực hiện nghĩa vụ trả lãi hàng tháng cho ngân hàng nên ngân hàng làm thủ tục kiện và đòi phát mãi tài sản đảm bảo để thu hồi vốn. Tôi phải làm thế nào để yêu cầu công ty trả lại tài sản cho tôi? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: thanh.long88***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trường hợp của bạn, nếu không có thỏa thuận với doanh nghiệp thì tài sản của bạn sẽ được ngân hàng đem xử lý để bù đắp cho khoản nợ của công ty với ngân hàng do đây là tài sản thế chấp cho khoản nợ ấy. Tuy nhiên, vẫn có thể khắc phục được, Ban biên tập xin tư vấn cho bạn được rõ như sau:

   Theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

   Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

   a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

   b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

   c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

   d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

   Do vậy, Ngân hàng có quyền yêu cầu Doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ trả nợ đối với ngân hàng trước khi giải thể.

   Tuy nhiên, trong trường hợp Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì Ngân hàng có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức do các bên đã thỏa thuận hoặc được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ của công ty (theo Bộ luật Dân sự 2015). Vì bạn đã tự nguyện dùng tài sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng của mình để đảm bảo cho nghĩa vụ của doanh nghiệp tại Ngân hàng nên khi doanh nghiệp không thực hiện được nghĩa vụ đó thì bạn phải phối hợp với ngân hàng trong việc xử lý tài sản bảo đảm đó, trừ trường hợp giữa các bên có thỏa thuận khác. Như vậy, nếu không muốn bị Ngân hàng phát mại tài sản thuộc quyền sử dụng/sở hữu của mình thì bạn có thể thỏa thuận lại với Doanh nghiệp về việc ưu tiên thanh toán khoản nợ của ngân hàng trước khi giải thể.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về xử lý tài sản bảo đám của doanh nghiệp khi doanh nghiệp giải thể. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Doanh nghiệp 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn