Xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể

Ngày hỏi:23/06/2017

Việc xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi giải thể được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Trung Thành, hiện tại đang là sinh viên kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian vừa qua, để phục vụ nhu cầu làm đề tài tôi đã tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Cho tôi hỏi, sau khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể thì tài sản và vốn sẽ được xử lý như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Trung Thành (thanh*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi giải thể được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể là:

   Việc xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể thực hiện theo quy định tại Điều 49 Luật Hợp tác xã 2012; việc xử lý tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể, phá sản thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định 193/2013/NĐ-CP

   Căn cứ quy định mà Ban biên tập Thư Ký Luật đã trích dẫn ở trên thì sau khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể thì tài sản và vốn sẽ được xử lý như sau:

   - Trình tự xử lý vốn, tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

   + Thu hồi các tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   + Thanh lý tài sản, trừ phần tài sản không chia;

   + Thanh toán các khoản nợ phải trả và thực hiện nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   - Xử lý tài sản còn lại, trừ tài sản không chia được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây:

   + Thanh toán chi phí giải thể, bao gồm cả khoản chi cho việc thu hồi và thanh lý tài sản;

   + Thanh toán nợ lương, trợ cấp và bảo hiểm xã hội của người lao động;

   + Thanh toán các khoản nợ có bảo đảm theo quy định của pháp luật;

   + Thanh toán các khoản nợ không bảo đảm;

   Trường hợp giá trị tài sản còn lại không đủ để thanh toán các khoản nợ thuộc cùng một hàng ưu tiên thanh toán thì thực hiện thanh toán một phần theo tỷ lệ tương ứng với các khoản nợ phải chi trả trong hàng ưu tiên trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi giải thể. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo quy định tại Thông tư 83/2015/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn