Xuất hoá đơn

Ngày hỏi:01/10/2014
Công ty chúng tôi là Công Ty kinh doanh Pano Quảng Cáo. Hợp đồng làm Pano trong 3 năm. Năm 1 thực hiện( từ 01/01/14 đến 01/01/2015 )có giá trị 2.000.000.000, năm 2 ( 01/01/2015 đến 01/01/2016 ) giá trị 2.000.000.000, năm 3 ( 01/01/2016 đến 01/01/2017 ) giá trị 2.000.000.000. Tổng cộng là 6.000.000.000. Theo như trong hợp đồng thì sau khi ký hợp đồng 7 ngày thì bên em xuất hoá đơn 70% giá trị toàn bộ hợp đồng. Vậy cho em hỏi kê khai thuế TNDN tạm tính từng quý là kê khai theo hoá đơn hay kê khai theo doanh thu thực hiện năm 1. Trên báo cáo tài chính 2014 em chỉ thể hiện doanh thu tính thuế TNDN là giá trị năm 1, còn năm 2 và 3 theo hợp đồng thì em treo lên doanh thu chưa thưc hiên và đến năm sau thi kết chuyển năm 2 qua doanh thu. Xin hỏi như vậy có đúng không. Xin chân thành cám ơn

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN, quy định.

   “Điều 5. Doanh thu

   2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

   b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

   Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn hoạt động lĩnh vực dịch vụ quảng cáo. Bạn đã xuất hoá đơn 70% giá trị toàn bộ hợp đồng, thì thời điểm xác định doanh thu để kê khai thuế TNDN hàng quý và quyết toán thuế TNDN hàng năm là thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn