03 Nguyên tắc phổ biến thông tin thống kê của Bộ giáo dục

Ngày hỏi:08/01/2019

Phổ biến thông tin thống kê là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động thống kê của nhà nước, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin thông kế. Tôi đang tìm hiểu các quy định về thông tin thống kê của Bộ giáo dục, anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nguyên tắc phổ biến thông tin thống kê của Bộ giáo dục được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 4 Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục và Đào đạo Ban hành kèm theo Quyết định 5625/QĐ-BGDĐT năm 2018, quy định Nguyên tắc phổ biến thông tin thống kê

   1. Việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước phải tiến hành có tổ chức, theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Bảo đảm việc tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin thống kê nhà nước đã phổ biến được dễ dàng, thuận tiện, bình đẳng và hiệu quả. Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng hiện có về nguồn thông tin thống kê và các nguồn lực khác.

   2. Bảo đảm thông tin thống kê do Bộ Giáo dục và Đào tạo thu thập, tổng hợp được phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch và phù hợp với nhu cầu sử dụng thông tin thống kê nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật;

   3. Phù hợp với thực tế ngành giáo dục và thống kê Việt Nam.

   Trên đây là nguyên tắc phổ biến thông tin thống kê.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn