03 quy định của ngân sách trung ương trong việc hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho người lao động

Ngày hỏi:08/08/2019

Ngân sách trung ương dùng làm kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho người lao động được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • 03 quy định của ngân sách trung ương trong việc hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho người lao động
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 01/09/2019) thì ngân sách trung ương có nhiệm vụ chi cho việc hỗ trợ đào tạo trình độ sợ cấp cho người lao động, cụ thể như sau:

   - Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương và bổ sung có mục tiêu cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi theo quy định tại Quyết định 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 để thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho đối tượng là lao động nông thôn, người khuyết tật.

   - Bố trí kinh phí trong dự toán chi thường xuyên của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam để thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng cho phụ nữ khu vực thành thị.

   - Giai đoạn sau năm 2020, nguồn kinh phí và danh sách các địa phương được trung ương hỗ trợ thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền

   Trên đây là quy định của ngân sách trung ương khi chi cho việc hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho người lao động.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ngân sách
  Ngân sách địa phương
  Chính sách người lao động
  Đào tạo
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn