04 đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 1 trong tuyển sinh đại học

Ngày hỏi:22/05/2020

Cho tôi hỏi: năm 2020, nhóm ưu tiên 1 trong tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non gồm có những đối tượng nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • 04 đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 1 trong tuyển sinh đại học
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực ngày 22/06/2020) quy định chính sách ưu tiên theo đối tượng như sau:

   Nhóm ưu tiên 1 (UT1) gồm các đối tượng:

   - Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;

   - Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen;

   - Đối tượng 03:

   + Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;

   + Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

   + Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

   + Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

   + Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng;

   - Đối tượng 04:

   + Con liệt sĩ;

   + Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   + Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   + Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

   + Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

   + Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

   + Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

   + Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 về việc ưu đãi người có công với cách mạng;

   Trên đây là 04 đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 1 trong tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn