05 yêu cầu đối với chương trình giáo dục phổ thông

Ngày hỏi:15/07/2019

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Ban biên tập cho tôi hỏi, chương trình giáo dục phổ thông được Luật Giáo dục mới quy định như thế nào về yêu cầu cần đáp ứng? Trân trọng.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 31 Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) quy định cụ thể như sau:

   Chương trình giáo dục phổ thông phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

   a) Thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông;

   b) Quy định yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh cần đạt được sau mỗi cấp học, nội dung giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh trong cả nước;

   c) Quy định phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học của giáo dục phổ thông;

   d) Thống nhất trong cả nước và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục phổ thông;

   đ) Được lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân và thực nghiệm trước khi ban hành; được công bố công khai sau khi ban hành.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn quan tâm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn