15 tiêu chí về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông là gì?

Ngày hỏi:19/11/2018

Chào anh chị tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Anh chị cho tôi hỏi 15 tiêu chí yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông là gì? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định 15 tiêu chí yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

   - Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo

   - Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo

   - Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

   - Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

   - Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

   - Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

   - Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh

   - Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

   - Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

   - Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

   - Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

   - Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

   - Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

   - Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

   - Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

   Trên đây là 15 tiêu chí về chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn