20 tuổi có được tuyển sinh theo chế độ cử tuyển không?

Ngày hỏi:01/01/2021

Theo quy định mới, thì người 20 tuổi có được tuyển sinh theo chế độ cử tuyển không anh chị? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 141/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 23/01/2021) quy định về tiêu chuẩn tuyển sinh theo chế độ cử tuyển như sau:

   **Tiêu chuẩn chung

   - Thường trú từ 05 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng này;

   - Đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển;

   - Không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

   Như vậy, trường hợp 20 tuổi vẫn còn đủ tuổi để tuyển sinh theo chế độ cử tuyển nếu đáp ứng những điều kiện còn lại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn