Ai có quyền bổ nhiệm cán bộ phòng giáo dục đào tạo

Ngày hỏi:09/02/2017

Xin chào ban biên tập! Xin cho tôi hỏi? Thông tư 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT ..., Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, quận... thay thế Thông tư 47/2011 và có hiệu lực từ 12/7/2015. Trong thông tư mới này có Điều 8 - Tổ chức và biên chế, trong đó có nói là - Trưởng phòng GD&ĐT Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Nhưng theo Điều lệ các cấp học thì Trưởng phòng GD&&ĐT có quyền bổ nhiệm, miễm nhiệm, luân chuyển... hiệu trưởng, hiệu phó./ Vậy tôi xin hỏi tôi phải hiểu Thông tư mới này quy định về điều này như thế nào? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn