Ai có thẩm quyền xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên?

Ngày hỏi:01/03/2017

Ai có thẩm quyền xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên? Tôi hiện đang nắm giữ một chức vụ lãnh đạo trong trung tâm giáo dục thường xuyên huyện ***. Nay vì một số vấn đề về lương, thưởng nên tôi muốn tìm hiểu về các quy định liên quan. Tôi gửi tới Ban biên tập Thư Ký Luật thắc mắc như trên. Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Trọng Nhân, Lâm Đồng

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên được hướng dẫn tại Tiểu mục 1 Mục III Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, theo đó:

   1. Thẩm quyền xếp hạng

   Căn cứ vào kết quả đánh giá theo thang điểm quy định tại Thông tư này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Thẩm quyền xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên, được quy định tại Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn