Ban đại diện cha mẹ học sinh có được yêu cầu phụ huynh đóng tiền?

Ngày hỏi:15/05/2020

Liên quan đến quy định về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban biên tập cho hỏi: Ban đại diện cha mẹ học sinh có được yêu cầu phụ huynh đóng tiền ủng hộ cho nhà trường không? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT có quy định:

   - Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

   + Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

   + Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

   - Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

   + Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

   + Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh bao gồm khoản được ủng hộ tự nguyện và nguồn tài trợ khác. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được kêu gọi quyên góp hoặc bắt buộc phụ huynh học sinh phải đóng kinh phí.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn