Ban đại diện cha mẹ học sinh được thu những khoản tiền nào?

Ngày hỏi:13/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì Ban đại diện cha mẹ học sinh được thu những khoản tiền nào? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, có quy định:

   - Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

   - Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

   => Như vậy, theo quy định trên thì Ban đại diện cha mẹ học sinh được thu khoản tiền mà cha mẹ học sinh đóng góp tự nguyện, và các nguồn tài trợ hợp pháp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ban đại diện cha mẹ học sinh
  Khoản thu phí
  Khoản thu ngoài học phí
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn