bằng IELTS 6.5 tương đương với trình độ B2 gần với C1?

Ngày hỏi:26/01/2016
Chào anh/chị, Em là học viên của Đề án 922, du học tại Úc trong 6 năm, đang công tác tại Bệnh viện Đà Nẵng. Em được biết là để tuyển biên chế thì cần có bằng ngoại ngữ B trở lên. Em đã có bằng IELTS 6.5, band thấp nhất là 5.5 lấy năm 2009 trước khi đi du học. Vậy khi xét tuyển biên chế, bằng IELTS của em có được công nhận hay không vì theo "Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu CEFR" thì bằng IELTS 6.5 tương đương với trình độ B2 gần với C1? Em xin cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng anh thực hành quy định: “IELTS 6.5 tương đương với cấp độ C1 của khung trình độ chung Châu Âu (CEF)”

   Tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của liên bộ Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ quy định: “Bác sỹ hạng III phải có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc”.

   Như vậy, ông đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ để dự tuyển viên chức bác sỹ hạng III.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT Tải về
  • Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT Tải về
  • Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn