Bằng tốt nghiệp mất có được cấp lại?

Ngày hỏi:14/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì, khi đã được cấp bằng tốt nghiệp nhưng không may bị mất. Vậy cho hỏi những trường hợp này có được cấp lại bằng tốt nghiệp không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, có quy định

   - Văn bằng, chứng chỉ được quản lý thống nhất, thực hiện phân cấp quản lý cho các sở giáo dục và đào tạo, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở đào tạo giáo viên, cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

   - Văn bằng, chứng chỉ được cấp một lần, trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Quy chế này.

   - Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

   - Bảo đảm công khai, minh bạch trong cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

   Và tại Khoản 1 Điều 18 của Thông tư có quy định về trường hợp được cấp lại bằng tốt nghiệp:

   Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì bằng tốt nghiệp chỉ được cấp 1 lần, chỉ cấp lại đối với trường hợp bằng bị viết sai do lỗi của cơ quan cấp bằng. Đối với trường hợp bạn bị mất bằng tốt nghiệp, bạn có thể làm thủ tục để xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp.

   Bạn có thể tham khảo: Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc được quy định ra sao?


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn