Bảo lưu đại học thêm 1 năm nữa được không?

Ngày hỏi:15/05/2020

Em đang học Đại học và đã bảo lưu 1 năm học, qua thời gian bảo lưu mà em chưa muốn đi học lại. Vậy cho em hỏi em có thể bảo lưu thêm 1 năm nữa không ạ? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 15 quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT quy định:

   Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

   - Được điều động vào các lực lượng vũ trang;

   - Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

   - Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học quy định tại Điều 16 của Quy chế này và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này.

   Như vậy, nếu bạn bảo lưu học Đại học với nhu cầu cá nhân thì thời gian bảo lưu tính vào thời gian học chính quy.

   Căn cứ Điều 6 thì thời gian đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo.

   Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm: thời gian thiết kế cho chương trình quy định tại khoản 1 của Điều này, cộng với 2 học kỳ đối với các khóa học dưới 3 năm; 4 học kỳ đối với các khóa học từ 3 đến dưới 5 năm; 6 học kỳ đối với các khóa học từ 5 đến 6 năm.

   Tùy theo điều kiện đào tạo của nhà trường, Hiệu trưởng quy định thời gian tối đa cho mỗi chương trình, nhưng không được vượt quá hai lần so với thời gian thiết kế cho chương trình đó.

   Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

   Mặt khác, tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT quy định nếu vượt quá thời gian học tại trường se buộc thôi học.

   Cho nên, bạn được bảo lưu kết quả học tập thêm 1 năm nếu tổng thời hạn học chính thức của bạn không vượt quá thời gian tối đa mà nhà trường quy định với khóa học của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn