Bị kỷ luật có ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm chức Hiệu trưởng trường cấp 2?

Ngày hỏi:25/12/2020

Trường chúng tôi sắp tới đợt kiện toàn để bổ nhiệm vị trí Hiệu trưởng do đồng chí Hiệu trưởng trường tôi được điều lên giữ chức vụ trên Sở. Hiện tại tôi đang làm Hiệu phó trường, trong năm 2019 tôi có bị xử lý kỷ luật đảng vì sinh con thứ 3, không rõ có ảnh hưởng gì đến việc bổ nhiệm Hiệu trưởng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT thì Hiệu phó trường THCS phải đáp ứng các tiêu chuẩn:

   - Về trình độ đào tạo và thời gian công tác: phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học, đạt trình độ chuẩn được đào tạo ở cấp học cao nhất đối với trường phổ thông có nhiều cấp học và đã dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp học đó.

   - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học phải đạt tiêu chuẩn quy định tại chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT.

   Đồng thời, quy định tại Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT cũng đồng thời xác định các chuẩn mà Hiệu trưởng phải đáp ứng bao gồm:

   - Phẩm chất nghề nghiệp;

   - Quản trị nhà trường;

   - Xây dựng môi trường giáo dục;

   - Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội;

   - Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

   Theo quy định này, để được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường THCS, không đề cập tới việc bị xử lý kỷ luật về mặt đảng trong thời gian công tác. Do vậy, nếu vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn của Hiệu trưởng theo quy định thì anh vẫn được bổ nhiệm, không bị ảnh hưởng bởi quyết định kỷ luật đảng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn