Bị kỷ luật đảng có được bổ nhiệm làm tổ trưởng chuyên môn trường THPT không?

Ngày hỏi:05/11/2019

Chào ban biên tập, tôi là giáo viên trường THPT. Tôi có vấn đề cần được tư vấn như sau: Bị kỉ luật đảng có được bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn ở trường THPT không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thì:

   "Điều 16. Tổ chuyên môn

   1. Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học hoặc nhóm các hoạt động ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.

   2. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:

   a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

   b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;

   c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;

   d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

   3. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu."

   Theo quy định trên thì tổ trưởng tổ chuyên môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học. Theo quan điểm của chúng tôi, trường hợp giáo viên bị kỷ luật Đảng không ảnh hưởng đến việc có được bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó bộ môn tại trường THPT. Nếu giáo viên có đầy đủ năng lực chuyên môn và sự tín nhiệm của tổ chuyên môn thì được giữ chức tổ trưởng, tổ phó bộ môn.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn