Biên chế nghạch giáo viên

Ngày hỏi:30/09/2014

Em đang là viên chức công tác bên thiết bị trường học được 2 năm, năm nay em muốn xin vào biên chế nghạch giáo viên có được không?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức: “Việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau:

   a) Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm có yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khác cùng hạng với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm;

   b) Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới”

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 12/2012/TT-BNV: “Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định Bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành, lĩnh vực sự nghiệp cụ thể trong phạm vi được giao quản lý sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ”

   Như vậy, nếu ông/bà đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới và tại đơn vị có nhu cầu vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp khác thì ông/bà được thay đổi chức danh nghề nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành Bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo nên chưa có cơ sở để giải quyết.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn