Biển tên trường THCS có những nội dung nào?

Ngày hỏi:07/11/2020

Không rõ biển tên của trường THCS phải có những nội dung nào? Có quy định cụ thể để các trường tuân theo không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 5 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT thì biển tên trường ghi những nội dung sau:

   * Góc phía trên, bên trái:

   - Đối với trường trung học có cấp học cao nhất là cấp trung học cơ sở:

   Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và tên huyện;

   Dòng thứ hai: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

   - Đối với trường trung học có cấp trung học phổ thông:

   Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và tên tỉnh;

   Dòng thứ hai: Sở Giáo dục và Đào tạo.

   * Ở giữa ghi tên trường theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   Cụ thể như sau:

   Tên trường: Trường trung học cơ sở (hoặc: trung học phổ thông; tiểu học và trung học cơ sở; trung học cơ sở và trung học phổ thông; tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; trung học phổ thông chuyên) + tên riêng của trường.

   * Dưới cùng là địa chỉ, số điện thoại, email, website (nếu có) của nhà trường.

   Trên đây là những nội dung được ghi trên biển tên trường THCS.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn