Biển tên trường trung học phổ thông ghi những nội dung nào?

Ngày hỏi:26/10/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Nguyễn Hữu Phương, hiện bạn đang công tác trong lĩnh vực giáo dục. Có thắc mắc sau bạn mong nhận được phản hồi: Biển tên trường trung học phổ thông ghi những nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Biển tên trường trung học phổ thông ghi những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể như sau:

   - Góc phía trên, bên trái:

   + Đối với trường trung học có cấp học cao nhất là cấp THCS:

   Dòng thứ nhất: Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) trực thuộc tỉnh và tên huyện (quận, thị xã, thành phố) thuộc tỉnh;

   Dòng thứ hai: Phòng giáo dục và đào tạo.

   + Đối với trường trung học có cấp THPT:

   Dòng thứ nhất: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

   Dòng thứ hai: Sở giáo dục và đào tạo.

   - Ở giữa ghi tên trường theo quy định tại Điều 5 của Điều lệ này;

   - Dưới cùng là địa chỉ, số điện thoại.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn