Các điều kiện đảm bảo hoạt động của thanh tra nội bộ của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

Ngày hỏi:22/11/2017

Các điều kiện đảm bảo hoạt động của thanh tra nội bộ của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Như Ngọc, sống tại Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, cụ thể là: Các điều kiện đảm bảo hoạt động của thanh tra nội bộ. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Các điều kiện đảm bảo hoạt động của thanh tra nội bộ của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.        

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hoạt động thanh tra của trường là hoạt động thanh tra nội bộ, giúp Giám đốc, Hiệu trưởng, Viện trưởng (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của trường để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của trường; giúp đơn vị, tổ chức, cá nhân trong trường thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của trường theo quy định của pháp luật.

   Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Kinh phí hoạt động thanh tra nội bộ được trích từ kinh phí hoạt động của trường, các nguồn kinh phí khác và được bố trí thành mục chi riêng theo quy định của pháp luật.

   2. Ban, Phòng thanh tra được bố trí phòng làm việc, trang bị thiết bị tin học, phương tiện thông tin liên lạc và các trang, thiết bị khác phục vụ cho công tác thanh tra.

   Trên đây là nội dung tư vấn về các điều kiện đảm bảo hoạt động của thanh tra nội bộ của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn