Các hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:29/11/2016

Các hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập, em tên là Trần Thanh An (email: an***@gmail.com, 25 tuổi). Gần đây, em có đọc báo trên mạng và được biết Nhà nước ta đang tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là đại học. Em thắc mắc có những hình thức hợp tác nào? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học đã được quy định cụ thể tại Điều 44 Luật Giáo dục đại học 2012.

   Theo đó, các hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học được quy định như sau:

   1. Liên kết đào tạo.

   2. Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam.

   3. Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.

   4. Tư vấn, tài trợ, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị.

   5. Bồi dưỡng, trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và người học.

   6. Liên kết thư viện, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ; cung ứng chương trình đào tạo; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

   7. Tham gia các tổ chức giáo dục, khoa học, hội nghề nghiệp khu vực và quốc tế.

   8. Mở văn phòng đại diện cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam ở nước ngoài.

   9. Các hình thức hợp tác khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về các hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Giáo dục đại học 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn