Các tổ bộ môn của trường dự bị đại học

Ngày hỏi:15/09/2018

Tôi đang công tác trong lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình làm việc, tôi có thắc mắc mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi các tổ bộ môn của trường dự bị đại học được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Mong sớm nhận được hồi đáp từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Ngọc Duy (duy***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các tổ bộ môn của trường dự bị đại học
   (ảnh minh họa)
  • Các tổ bộ môn của trường dự bị đại học được quy định tại Điều 14 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT như sau: (Điều này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư 41/2013/TT-BGDĐT)

   1. Tổ bộ môn trực thuộc trường. Tổ bộ môn được tổ chức theo môn học hoặc nhóm môn học. Căn cứ tình hình cụ thể của nhà trường, hiệu trưởng quyết định thành lập các tổ bộ môn.

   2. Tổ bộ môn có các nhiệm vụ sau:

   a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ; hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục của nhà trường;

   b) Xây dựng nội dung dạy học và tài liệu tham khảo của môn học theo đề cương chi tiết các môn học dự bị đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

   c) Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của hiệu trưởng; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ;

   d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các thành viên trong tổ.

   3. Tổ bộ môn có tổ trưởng do hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của tổ trưởng là 5 năm. Giúp việc cho tổ trưởng có tổ phó do hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của tổ trưởng. Nhiệm kỳ của tổ phó là 5 năm theo nhiệm kỳ tổ trưởng.

   4. Tổ trưởng, tổ phó có các tiêu chuẩn sau: có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trình độ đại học trở lên và có chuyên ngành được đào tạo phù hợp với chuyên môn; có uy tín về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đối với các giáo viên trong tổ; có sức khỏe tốt.

   5. Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ trưởng, tổ phó do hiệu trưởng quy định.

   Trên đây là nội dung quy định về các tổ bộ môn của trường dự bị đại học. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn