Cách thức tổ chức đánh giá thể lực cho học sinh, sinh viên

Ngày hỏi:05/09/2019

Liên quan đến việc đánh giá bộ môn giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì cách thức tổ chức đánh giá thể lực cho học sinh, sinh viên được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cách thức tổ chức đánh giá thể lực cho học sinh, sinh viên quy định tại Điều 15 Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể như sau:

   Mỗi học sinh, sinh viên được đánh giá 4 trong 6 nội dung nêu ở Điều 5 văn bản này, trong đó nội dung Bật xa tại chỗ và Chạy tùy sức 5 phút là bắt buộc.

   Cách thức tổ chức đánh giá

   - Tổ chức đánh giá theo giới tính (Nam, Nữ). Không kiểm tra quá hai nội dung trong một giờ lên lớp.

   - Tổ chức đánh giá theo nhóm gồm 10 em, lần lượt thực hiện bốn nội dung theo các bước như sau:

   + Khởi động chung.

   + Thực hiện các nội dung như quy định tại khoản 1, Điều này.

   + Thả lỏng, hồi phục.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn