Cách tính lương đối với viên chức làm thiết bị thí nghiệm ở trường học

Ngày hỏi:07/08/2019

Tôi tốt nghiệp đại học sư phạm sinh, ra trường bố trí làm cán bộ thiết bị thí nghiệm ở Trường cấp ba và được hưởng ngạch lương 15 113 (ngạch lương giáo viên) và bậc lương hiện tại của tôi là 3,33 tháng. Tháng 11/2019 tôi được nâng lương lên 3,66. Vậy theo thông tư mới về xếp lương cho nhân viên thiết bị thí nghiệm thì lương của tôi được tính như thế nào? Trường hợp nếu tôi được bố trí dạy thêm 1 số tiết nữa thì có đc hưởng 30% đứng lớp không? haiyen792010@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • *Cách tính lương

   Theo thông tin bạn cung cấp thì bậc lương hiện tại của bạn là 3,33. Tháng 11/2019 bạn được nâng lương lên 3,66. Đối chiếu với bảng 3 Ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì bạn đang xếp lương theo viên chức loại A1.

   Theo Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT, cách xếp lương của bạn được tính như sau:

   "Trường hợp đang xếp lương theo viên chức loại A1 trở lên hoặc theo viên chức loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức."

   - Theo đó, trường hợp: Bạn chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ.

   => Thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

   - Trường hợp: Bạn đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ.

   => Thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

   - Trường hợp: Bạn có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới.

   => thì xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm nhiên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu) và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

   *Được hưởng 30% phụ cấp ưu đãi giáo viên trực tiếp đứng lớp không?

   Theo Khoản 1 Điều 1 Mục I Quyết định 244/2005/QĐ-TTg quy định nhân viên thiết bị thí nghiệm hưởng chế độ ưu đãi như sau:

   "Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền."

   Bên cạnh đó tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định định mức tiết dạy của giáo viên trực tiếp giảng dạy như sau:

   - 17 tiết đối với giáo viên trung học phổ thông;

   - 15 tiết giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú.

   Như vậy, nếu bạn được bố trí dạy một số tiết học thì bạn vẫn chưa đủ điều kiện hưởng 30% ưu đãi quy định tại Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ của chúng tôi.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cách tính lương
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn