Cách tính phụ cấp thâm niên

Tôi làm công tác giảng dạy tại một trường Tiểu học và đóng bảo hiểm từ năm 1991, đến năm 1996 tôi được biên chế, từ đó tôi công tác và đóng bảo hiểm liên tục trong ngành. Như vậy tôi đã đóng bảo hiểm được 21 năm, nhưng khi tính phụ cấp thâm niên thì Phòng nội vụ không tính 18 tháng tập sự, và tính mốc từ năm 1996 (năm tôi được biên chế). Xin hỏi phòng nội vụ tính như vậy có đúng không? Trường hợp của tôi thì tính thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo Điều 1 của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, một trong những đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên là nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).
   Còn tại điểm a, khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm: Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu.
   Năm 1996 bạn mới chính thức được vào Biên chế. Như vậy thời điểm trước năm 1996 bạn là giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư trên và điểm a, khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, bạn chỉ được tính phụ cấp thâm niên kể từ khi có quyết định hết thời gian tập sự (tính từ thời điểm bạn có quyết định vào biên chế) của cấp có thẩm quyền.

   Cụ thể, bạn vào biên chế từ năm 1996, nếu thời gian tập sự là 18 tháng thì 18 tháng tập sự bạn sẽ không được tính hưởng phụ cấp thâm niên. Phụ cấp này chỉ được tính sau khi hết thời gian tập sự, tức là phải đến năm 1997 bạn mới bắt đầu được tính phụ cấp thâm niên. Như vậy phòng nội vụ tính chế độ phụ cấp thâm niên cho bạn là đúng với hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn