Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

Tôi là một giáo viên dạy ở trường mầm non bán công 20 năm, sau đó chuyển sang dạy ở trường mầm non công lập được 2 năm. Thời gian hưởng thâm niên của tôi được tính như thế nào? Tôi tốt nghiệp ngành sư phạm, dạy ở một trường phổ thông công lập 15 năm thì được điều về công tác tại cơ quan quản lý giáo dục (làm nhiệm vụ thanh tra), sau đó 10 năm tôi lại về dạy đúng trường cũ. Thời gian tôi được hưởng thâm niên là bao nhiêu?

  Nội dung này được Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Nghệ An tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thì, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau: thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập; thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập); thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có); thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề. Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm được tính thêm 1%. Ví dụ 1: Nhà giáo A đã giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non bán công 20 năm, trong đó có 15 năm tham gia đóng BHXH bắt buộc, sau đó được ký hợp đồng để giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập đến nay được 2 năm. Như vậy, nhà giáo A có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 17 năm (gồm 15 năm giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non bán công có tham gia đóng BHXH bắt buộc và 2 năm giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập), mức phụ cấp thâm niên tương ứng với thời gian 17 năm là 17%. Ví dụ 2: Nhà giáo B đã giảng dạy, giáo dục ở trường phổ thông công lập, sau khi hết thời gian tập sự có 13 năm giảng dạy, giáo dục. Sau đó, nhà giáo B được điều động làm công tác thanh tra và được xếp ở ngạch thanh tra viên là 10 năm, tiếp theo nhà giáo B được điều động về làm công tác giảng dạy, giáo dục ở trường phổ thông công lập đến nay được 3 năm. Như vậy, nhà giáo B có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 26 năm (16 năm giảng dạy, giáo dục + 10 năm được xếp ở ngạch thanh tra viên), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 26 năm là 26%. Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng: lấy hệ số lương theo ngạch, bậc cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng; nhân với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng thời kỳ; sau đó nhân tiếp với mức % phụ cấp thâm niên được hưởng. Minh Đức Nguồn: Báo Lao động Nghệ An số 748 ngày 22/3/2012


  Nguồn:

  Trang Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phụ cấp thâm niên nhà giáo
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn