Cách tính tiền làm thêm giờ cho giáo viên mầm non

Ngày hỏi:12/05/2016

Chúng tôi được biết Thông tư 07 của Bộ Nội vụ đã ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/3/2013 về việc tính tiền làm thêm giờ cho giáo viên mầm non.Vậy mà đến nay đã là tháng 2/2016 giáo viên mầm non chúng tôi chưa nhận được tiền dạy thêm giờ. Hiện tại cả thị xã Đông Triều chỉ có 2 trường mầm non đã tính tiền thừa giờ cho giáo viên là Trường Mầm non Yên Thọ và Trường Mầm non Bình Khê. Nhưng mỗi trường lại có một cách tính khác nhau, có trường thì tính 22 giờ/tháng, có trường chỉ tính 11 giờ/tháng còn lại các trường khác chưa tính. Chúng tôi rất muốn biết cụ thể giáo viên mầm Non chúng tôi cụ thể là được tính bao nhiêu giờ/tháng và được tính tiền thêm giờ từ tháng mấy năm nào? Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan.

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • - Đối với ý hỏi về giáo viên mầm non được tính bao nhiêu giờ làm thêm trong một tháng: Sở Nội vụ viện dẫn các văn bản để các giáo viên tìm hiểu chi tiết về điều kiện áp dụng, nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ…, cụ thể như sau:

   Cách tính thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm, quy đổi một số hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy đối với giáo viên mầm non được quy định chi tiết tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

   Nguyên tắc, cách tính tiền lương dạy thêm giờ được quy định tại Điều 3, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/3013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính.

   Tuy nhiên theo quy định tại Khoản 6, Điều 3, Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT -BNV-BTC ngày 08/3/3013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính, quy định về nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ: “Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác (sau đây gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp có thẩm quyền phân công điều động, phải bố trí nhà giáo khác dạy thay”.

   Do câu hỏi của tập thể giáo viên mần non không cung cấp đầy đủ các thông tin như biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao cho các trường, số lượng giáo viên đã bố trí đủ theo quy định của pháp luật chưa. Do vậy, Sở Nội vụ viện dẫn các căn cứ và nội dung theo quy định để các giáo viên đối chiếu và trao đổi cụ thể với nhà trường hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Đông Triều.

   - Việc tính trả tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên mầm non của các trường có sự khác nhau là do phụ thuộc vào số giờ dạy thay của giáo viên, định mức giáo viên theo quy định (hạng trường, chỉ tiêu biên chế được giao, số lượng giáo viên…).

   - Đối với ý hỏi về việc được tính tiền làm thêm giờ từ tháng mấy năm nào:

   Việc tính tiền làm thêm giờ đối với giáo viên được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/3013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2013.

   Để biết chi tiết đề nghị các giáo viên phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Đông Triều để được giải đáp cụ thể./.

   (Theo Công văn số 482/SNV-CC,VC)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn