Căn cứ ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành giáo viên

Ngày hỏi:10/01/2019

Theo tôi được biết Bộ giáo dục vừa ban hành văn bản về kiến thức tối thiểu mà học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng. Anh chị cho tôi hỏi căn cứ ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành giáo viên như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 8 Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT, có hiệu lực ngày 09/02/2019, quy định căn cứ ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành giáo viên:

   - Hội đồng thẩm định căn cứ vào các quy định của quy chế đào tạo hiện hành đối với trình độ đào tạo tương ứng; quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên và các quy định hiện hành về chương trình đào tạo; mục tiêu, yêu cầu của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo; chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp và điều kiện thực hiện chương trình; các tiêu chí đánh giá chương trình để thẩm định chương trình đào tạo.

   - Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng; từng thành viên của Hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá về bản dự thảo; nghe ý kiến giải trình của Hội đồng xây dựng; Hội đồng thẩm định tổ chức bỏ phiếu đánh giá; Chủ tịch Hội đồng kết luận; các phiên họp của Hội đồng thẩm định đảm bảo có ít nhất 2 phần 3 tổng số thành viên Hội đồng thẩm định, trong đó phải có Chủ tịch và Thư ký; Biên bản cuộc họp của Hội đồng thẩm định phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự.

   Trên đây là quy trình về căn cứ ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành giáo viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn