Cấp phép Giảng viên huấn luyện ATLĐ

Ngày hỏi:04/03/2014

Tôi được biết: Theo Thông tư 27/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 về việc Giảng viên huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động cần được cấp phép. Vậy tôi muốn hỏi trình tự thủ tục cấp phép cho giảng viên huấn luyện được thực hiện như thế nào? Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (gọi tắt là Thông tư số 27) và các văn bản pháp luật có liên quan, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ninh trả lời như sau:

   1. Thông tư số 27 không quy định Giảng viên huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động phải được cấp phép, do vậy không có quy định về trình tự thủ tục cấp phép cho Giảng viên huấn luyện.

   2. Tuy nhiên có một số vấn đề liên quan đến Giảng viên huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 27 như sau:

   2.1. Theo quy định tại Điều 4 thì các đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được chia thành 4 nhóm; cơ sở phải phân loại, xác định số lượng người thuộc từng nhóm và xây dựng kế hoạch huấn luyện cho từng nhóm đối tượng. Đối với mỗi nhóm có quy định về nội dung, chương trình, thời gian… huấn luyện khác nhau; về cơ bản chương trình huấn luyện gồm 2 phần chính là lý thuyết và thực hành; với từng nội dung huấn luyện thì có quy định vụ thể về tiêu chuẩn giảng viên tương ứng.

   2.2. Quy định về tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện như sau:

   Giảng viên huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động gồm: Giảng viên huấn luyện kiến thức chung và Giảng viên huấn luyện chuyên ngành (trong Giảng viên huấn luyện chuyên ngành thì có Giảng viên huấn luyện lý thuyết và Giảng viên huấn luyện thực hành); tiêu chuẩn Giảng viên huấn luyện được quy định tại Điều 7 của Thông tư số 27; trong đó lưu ý:

   - Trường hợp: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các hội, đoàn thể, cơ quan nghiên cứu thì Giảng viên phải có bản sao giấy chứng minh nhân dân, bằng chuyên môn, xác định kinh nghiệm làm công việc về an toàn lao động, vệ sinh lao động của các cơ quan quản lý Nhà nước, các hội, đoàn thể, cơ quan nghiên cứu mà Giảng viên đã công tác;

   - Trường hợp: Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm công việc về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và có Giấy chứng nhận Giảng viên huấn luyện được cấp tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện có đủ năng lực do Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định lựa chọn; thì các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, liên hệ trực tiếp với Cục an toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để hướng dẫn, đăng ký tham gia các lớp huấn luyện; sau khi hoàn thành khóa huấn luyện thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận Giảng viên huấn luyện./.

   (Theo Công văn số 158/LĐTBXH-TTr)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn