Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học là tiêu chuẩn thứ 3 đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp sư phạm

Ngày hỏi:19/02/2020

Cho tôi hỏi tiêu chí 3 Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học trong đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp sư phạm quy định những gì? Căn cứ pháp lý và văn bản pháp luật mới nhất quy định về tiêu chuẩn này. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 7 Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 23/3/2020) quy định tiêu chuẩn cấu trúc và nội dung chương trình dạy học như sau:

   1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra.

   2. Mỗi môn học hoặc học phần của chương trình dạy học đều có đóng góp rõ ràng trong việc đạt được chuẩn đầu ra.

   3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic, nội dung cập nhật /và có tính tích hợp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn