Chậm nộp hồ sơ, có được miễn học phí tại trường?

Ngày hỏi:11/04/2015
Sinh viên Ngô Văn Hải học tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, khóa học 2011-2014, là con thương binh nên thuộc đối tượng được Miễn học phí. Năm học 2013 - 2014, do không nắm được quy định nên sinh viên Hải nộp hồ sơ sau đợt chi trả học phí lần 2 của trường. Nhà trường không giải quyết cấp tiền Miễn học phí cho sinh viên Hải vì lý do sinh viên nộp chậm hồ sơ, nhà trường đã chi trả hết học phí miễn, giảm trong năm 2014. Vậy, trường hợp này, sinh viên Hải có được chi trả tiền Miễn học phí năm học 2013 - 2014 không?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trả lời như sau:

   Theo quy định của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày khai giảng năm học học sinh, sinh viên phải làm đơn đề nghị miễn, giảm học phí gửi cơ sở giáo dục kèm các hồ sơ liên quan đến từng đối tượng miễn, giảm học phí.

   Tại Thông tư cũng đã quy định về trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong việc xét duyệt hồ sơ và quyết định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên. Nếu sinh viên Hải đã làm hồ sơ đầy đủ cho trường thì sẽ được thực hiện miễn giảm trực tiếp ngay tại cơ sở giáo dục.

   Trường hợp vì lý do khách quan, đề nghị sinh viên có đơn trình bày với nhà trường để được xem xét hoàn trả lại tiền học phí đã nộp của năm học 2013 - 2014.

   TheoCổng thông tin Điện tử Chính phủ


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Học phí
  Miễn học phí
  Miễn giảm học phí
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn