Chế độ báo cáo trong tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Ngày hỏi:23/09/2021

Theo quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng thì chế độ báo cáo được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 20 Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH có quy định về chế độ báo cáo như sau:

   1. Các trường thực hiện báo cáo kết quả tuyển sinh trên phần mềm Quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp có địa chỉ tại: http://qltuyensinh.gdnn.gov.vn, đồng thời gửi báo cáo đến cơ quan chủ quản, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo mẫu kèm theo Phụ lục 03 tại Thông tư này chậm nhất vào ngày 25 hàng tháng.

   2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào báo cáo kết quả tuyển sinh của các trường trên địa bàn, thực hiện chức năng gửi báo cáo trên phần mềm Quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp chậm nhất vào ngày 30 hàng tháng; định kỳ 06 tháng gửi báo cáo kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo mẫu kèm theo Phụ lục 04 tại Thông tư này chậm nhất vào trước ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn