Chế độ dạy thêm giờ của nhà giáo dạy trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Ngày hỏi:01/03/2017

Tôi hiện đang công tác trong một cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nay tôi được biết mới có quy định thay đổi liên quan tới chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Nay tôi gửi đến Quý Ban biên tập Thư Ký Luật thắc mắc như sau: Chế độ dạy thêm giờ của nhà giáo dạy trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào? Rất mong sớm nhận được phản hồi của Quý anh chị. Tôi cảm ơn! Trần Thị Cẩm Tú, địa chỉ mail camtu678****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ dạy thêm giờ của nhà giáo dạy trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (Có hiệu lực từ 01/07/2017), theo đó:

   Điều 9. Chế độ dạy thêm giờ

   1. Trong năm học, nhà giáo, công chức, viên chức quản lý và viên chức các phòng, ban, tổ chuyên môn, nghiệp vụ tham gia giảng dạy có số giờ giảng dạy vượt định mức giờ giảng quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 5 và Điều 8 của Thông tư này thì được tính là dạy thêm giờ.

   2. Đối với nhà giáo: Số giờ dạy thêm không vượt quá số giờ theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

   3. Đối với công chức, viên chức quản lý, viên chức các phòng, ban, tổ chuyên môn, nghiệp vụ tham gia giảng dạy: số giờ dạy thêm không vượt quá 1/2 định mức giờ giảng quy định tại khoản 5 Điều 5 và khoản 2 Điều 8 Thông tư này.

   4. Cách tính trả lương dạy thêm giờ theo quy định hiện hành.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Chế độ dạy thêm giờ của nhà giáo dạy trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, được quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn