Chế độ làm việc của nhà giáo

Cán bộ quản lý trong trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề công lập có tham gia giảng dạy có được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 mục I của Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg có quy định “cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền” cũng thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi.
   Tiêu chuẩn giờ giảng đối với cán bộ quản lý ở trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề tham gia giảng dạy được quy định tại điểm b khoản 3 mục II của Thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề. Theo đó, cán bộ quản lý được tham gia giảng dạy bao gồm: Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; trưởng, phó phòng và tương đương; cán bộ phòng đào tạo.
   Thu nhỏ


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn