Chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên là người khuyết tật nặng

Ngày hỏi:14/06/2011

Tôi là người khuyết tật, bị cụt một bên chân trái và đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật nặng, với số tiền 180.000 đồng/tháng. Hiện tôi đang là sinh viên năm thứ 3 của trường CĐ Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt Nhật tại thành phố Bắc Ninh. Vậy theo quy định của pháp luật trường hợp của tôi có được miễm hoặc Giảm học phí không?

  • Vấn đề mà anh hỏi đã có quy định tại khoản 3, Điều 4 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và điểm c, khoản 1, Điều 2 Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH (về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP).

   Cụ thể, đối tượng được miễn học phí: “3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế”.

   Trong đó, học sinh, sinh viên “bị tàn tật, khuyết tật” hiểu theo hướng dẫn của khoản 1 Điều 1 Nghị định số 116/2004/NĐ-CP (ngày 23/4/2004, của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về lao động người tàn tật): "Điều 1. Lao động là người tàn tật theo qui định tại Nghị định này là người lao động không phân biệt nguồn gốc gây ra tàn tật bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, được Hội đồng giám định y khoa hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận theo qui định của Bộ Y tế".

   Như vậy, với hoàn cảnh như của anh đã trình bày: “bị cụt một bên chân trái” (nghĩa là bị suy giảm khả năng lao động trên 21%), đồng thời, anh đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật nặng tại địa phương (nghĩa là đã có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền theo qui định của Bộ Y tế về việc này), thì anh thuộc đối tượng được miễn học phí.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn