Chế độ miễn học phí với sinh viên học trường sư phạm

Ngày hỏi:01/02/2013

Sinh viên Mã Thị Thơm (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) học ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, đề nghị giải đáp về chính sách miễn, Giảm học phí đối với sinh viên không học ngành sư phạm trong trường đại học sư phạm. Sinh viên Mã Thị Thơm là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo nên được Miễn học phí. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ đề nghị cấp tiền miễn, giảm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện không giải quyết vì sinh viên đang theo học trường Sư phạm. Sinh viên Thơm đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết để được hưởng chế độ theo đúng quy định.

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Sinh viên Thơm có cha mẹ là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, học ngành Quản trị kinh doanh, không phải ngành sư phạm của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nên được miễn học phí theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

   Nếu sinh viên Thơm học hệ chính quy thì sẽ được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện hỗ trợ tiền học phí để nộp cho nhà trường theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

   Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn thực hiện chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên Thơm theo chế độ quy định hiện hành.

   Đồng thời, trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đình Lập có văn bản gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được xem xét, giải quyết.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn